Herberekening tarieven 2024

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de tarieven voor 2024 opnieuw berekenen. De reden hiervoor is dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten te hoog heeft vastgesteld. Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd de tarieven met dit nieuwe indexcijfer opnieuw te berekenen en naar beneden bij te stellen.

Beeld: ©NZa

Onjuiste tarieven

De fout in de index heeft effect op alle gereguleerde tarieven, budgetten, beschikbaarheidbijdragen en beleidsregelwaarden voor komend jaar die de NZa vaststelt. De tarieven voor de langdurige zorg en de curatieve zorg heeft de NZa berekend in het voorjaar. Deze zijn met sommige sectoren al gedeeld via een consultatieronde. Voor de medisch-specialistische zorg hebben we de tarieven voor 2024 zelfs al gepubliceerd. We gaan deze tarieven en beleidsregelwaarden voor 2024 op basis van het nieuwe, juiste percentage corrigeren en naar beneden bijstellen.

Bijstellen beschikbaarheidbijdragen

Daarnaast gaat de NZa de definitieve vergoedingsbedragen van de beschikbaarheidbijdragen voor 2023 berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met het aangepaste percentage. Wij calculeren jaarlijks de beschikbaarheidbijdragen na. Hierbij gebruiken we altijd het definitieve indexpercentage. Nu deze is aangepast voor 2023, zullen we dus ook de vergoedingsbedragen herzien.

Effect verschilt per sector

De definitieve index voor materiële kosten 2023 is 7,02% in plaats van 9,99%. Het totale effect op de tarieven zal per zorgsector verschillen. Dit komt doordat de verschillende zorgsectoren ook voor loon en eventueel kapitaallasten worden geïndexeerd. De samenstelling van de tarieven verschilt daarom per sector. Sommige sectoren hebben te maken met de normatieve huisvestingscomponent. Daarnaast wegen de onderdelen loon, prijs en kapitaal per sector anders mee in het tarief. De NZa informeert de verschillende sectoren hierover via de gebruikelijke weg.

Inkoop door zorgaanbieders

(Update 15-06-2023 - 15.52 uur)

Zorgaanbieders gebruiken in contracten met leveranciers regelmatig het prijsindexcijfer materiële kosten die de NZa van het ministerie van VWS krijgt. Wij begrijpen het belang van de juistheid van dit prijsindexcijfer voor zowel zorgaanbieders als toeleveranciers. De definitieve cijfers die gebruikt kunnen worden in het gesprek met leveranciers staan in deze brief van het ministerie van VWS aan de NZa.  

Technische briefing

Het ministerie van VWS informeert brancheverenigingen en koepelorganisaties over de indexeringsfout. In een technische briefing op 12 juni van 11:00-12:00 uur en op 13 juni 16:00-17:00 uur geeft het ministerie van VWS een toelichting op de correctie. De NZa sluit aan bij deze briefing om uit te leggen wat de gevolgen zijn voor de tarieven en voor de publicatie van de regelgeving 2024. Aanmelden voor deze briefing kan door een mail te sturen naar: secretariaatmeva@minvws.nl.