Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

336 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Welke beleid en regels gelden er voor de ambulancezorg in 2019?

Vraag en antwoord

Mogen er uren voor dagbesteding in rekening gebracht worden als de cliënt niet komt opdagen?

Het tarief voor niet nagekomen afspraken (no-show) valt buiten de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit komt omdat het ...

Vraag en antwoord

Ik verstrek schriftelijk informatie aan een advocaat. Mag ik hiervoor de prestatie informatieverstrekking (119052) in rekening brengen?

Nee, dit is niet toegestaan. U mag deze prestatie alleen in rekening brengen als u schriftelijk informatie verstrekt aan de ...

Vraag en antwoord

Welk tarief mag in rekening gebracht worden als een derde partij informatie opvraagt over een patiënt?

Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bestaat hiervoor geen prestatie en kan daarom niet apart gedeclareerd worden.

Vraag en antwoord

Geldt de AVG bij informatieverstrekking aan derden?

Vraag en antwoord

Is de AVG van toepassing bij informatieverstrekking aan derden?

Vraag en antwoord

Welk tarief mag een huisarts in rekening brengen als een derde partij informatie opvraagt over een patiënt?

Vraag en antwoord

Mogen er bij meerzorg ook afwezigheidsdagen gedeclareerd worden?

Vraag en antwoord

Wat zijn bij dagbesteding de regels over het aantal begeleiders per groep?

Voor dagbesteding bij verschillende zorgprofielen maken we onderscheid in groepsgrootte voor de categorie licht, midden of zwaar. ...

Vraag en antwoord

Aan wie moet de eerstelijnsdiagnostiek worden gedeclareerd bij patiënten met een Wlz-indicatie?

Als er sprake is van een Wlz-indicatie inclusief behandeling wordt de eerstelijnsdiagnostiek uit de Wlz bekostigd wordt. De ...

Vraag en antwoord