Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

252 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Moeten zorgverzekeraars met alle zorgaanbieders onderhandelen?

Nee, zorgverzekeraars hoeven niet met alle zorgaanbieders individueel te onderhandelen over de contracten.

Vraag en antwoord

Moeten zorgverzekeraars met alle zorgaanbieders een contract sluiten?

Nee, zij moeten voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Maar zij zijn niet verplicht om met iedere zorgaanbieder ...

Vraag en antwoord

Wat is de rol van de NZa bij de contractering?

Contractering is onderdeel van de gereguleerde marktwerking in de zorg. De NZa is geen partij in individuele onderhandelingen ...

Vraag en antwoord

Wat mag je registreren als een patiënt terug komt in zorg?

Het antwoord op deze vraag wordt verduidelijkt aan de hand van de onderstaande situatieschetsen.

Vraag en antwoord

Hoe declareer je add-ongeneesmiddelen bij een grz-cliënt?

Een add-ongeneesmiddel kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een zorgtraject, tenzij een behandeling in het ...

Vraag en antwoord

Moet het handmatig sluiten van een dbc-zorgproduct altijd met toestemming van de zorgverzekeraar?

Ja, de toestemming van een zorgverzekeraar is nodig om een traject handmatig af te sluiten

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een nieuw zorgtraject en een subtraject?

De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent, opent een zorgtraject en registreert wie de patiënt heeft verwezen. Een ...

Vraag en antwoord

Een traject duurt langer dan een half jaar. Mag dit?

In artikel 2.5c van het Besluit zorgverzekering is opgenomen dat de duur van de geriatrische revalidatie maximaal zes maanden ...

Vraag en antwoord

Een revalidant wil halverwege het revalidatietraject naar een andere instelling. Kan dat?

Ja, dat is mogelijk als het hoofdbehandelaarschap wordt overgedragen. Bij overplaatsing van een patiënt van instelling A naar ...

Vraag en antwoord

Waarom registreer je de behandelsetting?

Voor de geriatrische revalidatiezorg stelt de NZa maximumtarieven vast op basis van een kostprijsmodel. In dit model kunnen ...

Vraag en antwoord