Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

299 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe is de Postcodelijst Achterstandsgebieden (opslagwijken) per 2019 samengesteld?

Per 2019 is de Postcodelijst Achterstandsgebieden geactualiseerd.

Vraag en antwoord

Hoe wordt de huisartsenzorg bekostigd?

De huisartsenzorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Vraag en antwoord

Welke regelgeving geldt voor de huisartsenzorg in 2019?

Vraag en antwoord

Welke dagen komen in aanmerking als een te declareren verblijfsdag, aangezien er geen aanwezigheid binnen de elv bestaat?

Vraag en antwoord

Wordt een paramedisch huisbezoek bekostigd vanuit het eerstelijnsverblijf of vanuit de bekostiging voor ergotherapie?

Vraag en antwoord

Waar komt het verschil in de tarieven vandaan in de Beleidsregel en de Tariefbeschikking Eerstelijnsverblijf?

Vraag en antwoord

Mogen er mutatiedagen in rekening worden gebracht bij de drie verblijfsprestaties bij Eerstelijnsverblijf (elv)?

Vraag en antwoord

Binnen welke termijn moeten we een eventuele overeenkomst hebben voor de nieuwe prestatie 'Resultaatbeloning en zorgvernieuwing' (artikel 4.4 van de Beleidsregel eerstelijnsverblijf BR/REG-19126a)?

Er is geen termijn waarbinnen u de afspraken met de zorgverzekeraar rond moet hebben.

Vraag en antwoord

Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Wilt u uw e-mailadres of andere (contact-)gegevens voor ons  aanvragenportaal aan laten passen, e-mail dit dan naar  info@nza.nl, ...

Vraag en antwoord

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

Op de inlogpagina van het aanvragenportaal vindt u de link ‘Wachtwoord vergeten’. Na het klikken op de link dient u uw ...

Vraag en antwoord