Documenten

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

375 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Mag een belconsult (190162) of schriftelijke consultatie (190163) de start zijn van een dbc-zorgtraject?

U mag deze zorgactiviteiten registreren wanneer deze ter vervanging zijn van een herhaalpolikliniekbezoek. Dit impliceert dat er ...

Vraag en antwoord

Hoe borgt de regelgeving dat waar nodig een fysiek face-to-face contact plaatsvindt?

Deze borging ligt in de Nadere regel medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) en in de zorgactiviteitomschrijvingen: - ...

Vraag en antwoord

Mag een zorgaanbieder een dbc-zorgtraject openen als er in het hele zorgtraject geen fysiek face-to-face contact plaatsvindt tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert?

Met ingang van 1 januari 2020 is er voor het openen van een dbc-zorgtraject geen ‘directe’ verplichting meer voor een ...

Vraag en antwoord

Mag een prestatie voor instructie van een hulpmiddel gelijk gedeclareerd worden met het begeleidingsgesprek bij eerste uitgifte?

Ja, een instructie voor een UR-geneesmiddel- gerelateerd hulpmiddel mag tegelijkertijd worden gedeclareerd met een eerste ...

Vraag en antwoord

Wat is de definitie van een magistrale bereiding?

Een magistrale bereiding is een apotheekbereiding door of in opdracht van een apotheker in diens apotheek op kleine schaal, ten ...

Vraag en antwoord

Wat zijn medische hulpmiddelen?

Vraag en antwoord

Kan eerstelijnsverblijf tegelijkertijd met Wmo-zorg gedeclareerd worden?

Wij hebben in de regelgeving voor eerstelijnsverblijf binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geen beperkingen opgenomen voor het ...

Vraag en antwoord

Hoe declareert de apotheker de prestatie ‘Terhandstelling door middel van een GDV’ (geïndividualiseerde distributievorm)?

Vraag en antwoord

Wat bedoelt de NZa in het persbericht van 1 augustus met sectorbrede of generieke afslagen?

Met het toepassen van sectorbrede of generieke afslagen door zorgverzekeraars bedoelen wij dat het in het verleden gebruikelijk ...

Vraag en antwoord

Waar kan ik het beleid vinden dat ten grondslag ligt aan de tarieven?

U kunt dit vinden in de Beleidsregel tariefopbouw dbc’s, dbbc’s, prestaties generalistische basis-ggz en ozp’s ...

Vraag en antwoord