Welk tarief mag een huisarts in rekening brengen als een derde partij informatie opvraagt over een patiënt?

De huisarts mag de volgende prestaties in rekening brengen:

  • Telefonische informatieverstrekking: maximumtarief 2019: € 20,53
  • Schriftelijke informatieverstrekking: maximumtarief 2019: € 41,07

De huisarts kan deze prestaties alleen in rekening brengen als het gaat om een informatieverzoek door derden (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz of Wmo. Denk hierbij aan verzoeken vanuit bedrijfs- of verzekeringsartsen, advocaten, politie en dergelijke. 

Op deze pagina kunt u het tarief vinden voor informatieverstrekking in de medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, paramedi en langdurige zorg