Welk tarief mag een huisarts in rekening brengen als een derde partij informatie opvraagt over een patiënt?

Het tarief voor de informatieverstrekking per vijf minuten is € 15,93.

De tijdsduur voor iedere door of namens de huisarts bestede vijf minuten aan het verstrekken van informatie, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

Alle voorwaarden, voorschriften en beperkingen voor het in rekening brengen van deze prestatie vindt u in artikel 4.3 Informatieverzoek van de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (TB/REG-22622-04).

Op deze pagina kunt u het tarief vinden voor informatieverstrekking in de geestelijke gezondheidszorg, paramedilangdurige zorg en medisch-specialistische zorg.