Welk tarief kan ik in rekening brengen voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden?

Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden geldt per 1 januari 2024 een maximumtarief van € 104,69. 

Het tarief vindt u in de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg (TB/REG-24627-02). De voorwaarden voor het gebruik van deze prestatie vindt u in de Beleidsregel Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg (BR/REG-24145a).