CAK voert alle taken rechtmatig uit, verbeteringen uitvoeringsorganisatie verlopen traag

Uitvoeringsorganisatie CAK vervult een cruciale rol voor cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en werkt aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat het CAK in 2022 bijna alle wettelijke taken rechtmatig heeft uitgevoerd, maar dat het verbeteren van de uitvoeringsorganisatie nog traag verloopt. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening aan cliënten en een structureel goed georganiseerde en voorspelbare rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken door het CAK.

Beeld: ©ISK

Inzet en betrokkenheid CAK

Het CAK werkt sinds 2019 met veel inzet en betrokkenheid aan een grote veranderopgave met als doel een permanent rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken. De NZa ziet dat het CAK weer een aantal stappen heeft gezet, maar dat veel van de maatregelen die het CAK treft nog te arbeidsintensief en ad hoc zijn. Het risicomanagementsysteem is in ontwikkeling en het geautomatiseerde gegevensverwerkend systeem is verouderd. We houden de verbeteringen van de interne organisatie nauwlettend in de gaten. Ook monitoren we de afwikkeling van de verbeterpuntenlijst en de manier waarop het CAK foutdossiers signaleert en voorkomt.  

Vereenvoudigen ICT moeilijke opgave

Het vereenvoudigen van de ICT is een groot en complex onderdeel van het verbeteren van de uitvoeringsorganisatie van het CAK. Het baart ons zorgen dat het ontwerpen en het implementeren van een vereenvoudigd ICT-landschap langzaam verloopt en nog maar in de opstartfase zit. Wij vinden het belangrijk dat het CAK goed sturing geeft aan het behalen van concrete tussentijdse resultaten en daarbij een realistisch tijdschema hanteert.

CAK heeft oog voor cliënten

De NZa heeft, onder andere, onderzocht hoe het CAK invulling en uitvoering geeft aan de incassoprocessen en het debiteurenbeheer en wat de gevolgen hiervan zijn voor cliënten. We concluderen dat het CAK oog heeft voor de lastige positie van cliënten met schuldenproblematiek en past het beleid daar veelvuldig op aan. Ondanks deze positieve ontwikkeling constateren we een aantal aandachtspunten. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat het CAK de online dienstverlening naar cliënten gaat verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door een betalingsoverzicht in de persoonlijke omgeving aan te bieden en door cliënten digitaal toestemming te laten geven voor een automatische incasso zodat zij hun eigen bijdragen kunnen voldoen.