Mondzorg neptand
Beeld: ©ISK

Registreren en declareren mondzorg

Bij elke verrichting die u in rekening mag brengen, hoort een prestatiecode. Op basis van onze beleidsregel bepaalt u welke prestatiecode het best aansluit bij de geleverde zorg. Komt u hier niet uit, dan kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging of de zorgverzekeraar van de patiënt. Heeft u vragen over mondzorg aan Wlz-cliënten, dan kunt u bij het zorgkantoor van uw cliënt terecht.

Belangrijkste wijzigingen 2023

Wie mag declareren?

Iedereen die bevoegd en bekwaam is om de mondzorg te leveren, mag een behandeling uit de prestatielijst declareren. De maximumtarieven die u mag vragen zijn voor elke zorgverlener binnen de mondzorg (die de zorg mag aanbieden) hetzelfde.

Materiaal- en techniekkosten

Heeft u materiaal- en techniekkosten gemaakt? Dan mag u deze alleen 1-op-1 doorberekenen aan de patiënt. De patiënt moet bovendien een specificatie van deze kosten krijgen (inkoopfactuur). De verrichtingen waarvoor u materiaal- en techniekkosten in rekening mag brengen, zijn in de prestatielijst aangegeven met een sterretje (*). Maakt u de techniekstukken in eigen beheer? Dan mag u declareren volgens onze Beleidsregel Tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-21127).

Let op!

Sinds 2018 bent u verplicht om een standaardprijslijst van de materiaal- en techniekkosten te tonen in uw praktijk of op uw website.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.