Chirurgische ingrepen (H-codes) niet altijd goed gedeclareerd

De NZa onderzocht het declaratiegedrag rondom chirurgische ingrepen. Meldingen over tandartsen die de prestaties H35 (moeizame extractie) en H40 (corrigeren van de vorm van de kaak) samen in rekening brachten waren hiervoor de aanleiding. We willen de toepassing van onze regels rondom chirurgische codes daarom verduidelijken.

In een analyse van declaratiedata vielen de onderzochte mondzorgaanbieders op doordat ze de prestaties H35 en H40 bovengemiddeld vaak samen in rekening brachten. Prestatie H40 is niet bedoeld als ‘toeslag’ bij prestatie H35, maar is een zelfstandige verrichting. Verder viel op dat hechtingen vaak onterecht afzonderlijk zijn gedeclareerd, vaak door middel van prestatie H26. Net als H40 is prestatie H26 niet als toeslag bij andere verrichtingen bedoeld. Bovendien zijn in de chirurgische ingrepen, zoals extracties, de hechtingen al inbegrepen. Alleen de kosten voor hechtmateriaal kunnen mondzorgaanbieders in bepaalde gevallen apart in rekening brengen.

De mondzorgaanbieders die de chirurgische codes aantoonbaar verkeerd declareerden, zijn verzocht contact op te nemen met betrokken patiënten en zorgverzekeraars om declaraties te herstellen. Bij drie tandartspraktijken hebben we een aanwijzing opgelegd. Hiermee willen we het verkeerde declaratiegedrag stoppen. Op een later moment zal de NZa met een nieuwe analyse van de declaratiedata opnieuw kijken naar het declaratiegedrag met betrekking tot H-codes om te zien of het declaratiegedrag is verbeterd.