Snel naar:

Oudere vrouw maakt wandeling met verzorgende
Beeld: ©ISK

Toezicht op de langdurige zorg (Wlz)

Zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat er in de regio voldoende zorg beschikbaar is voor hun cliënten. Wij zien erop toe dat zorgkantoren deze zorgplicht nakomen.

Zorgkantoren controleren ook of zorgaanbieders deze zorg op de juiste manier declareren. Zo zijn zorgkantoren en zorgaanbieders er samen verantwoordelijk voor dat de zorg voor hun cliënten ook in de toekomst goed en betaalbaar blijft. 

We beschermen

Een cliënt moet kunnen rekenen op tijdige, goede en betaalbare zorg. Wij houden zorgkantoren aan deze zorgplicht en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid hierin. Ook kunnen we maatregelen nemen als zorgaanbieders zich niet aan de regels houden.

We helpen

Correct registreren en declareren van zorg is niet altijd eenvoudig. Daarnaast kunnen regels jaarlijks wijzigen. Daarom bespreken we wijzigingen van de regels altijd met vertegenwoordigers van de zorgaanbieders. Waar het kan, vereenvoudigen we de regels. Zo helpen we allemaal mee aan goede en betaalbare zorg.

We komen in actie

Als we op basis van meldingen zien, dat er echt iets niet goed gaat, dan ondernemen we actie. Dat kan op verschillende manieren. We bespreken signalen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Als we constateren dat de regels worden overtreden kunnen we ook gebruik maken van handhavingsinstrumenten. Lees voor meer informatie ons Handhavingsplan of ga naar het overzicht van onze handhavingsbesluiten

Toezicht op concentraties in de zorg

Wilt u fuseren of is er sprake van een overname dan is hier mogelijk goedkeuring van de NZa voor nodig. In de factsheet over fusies leest u wat u hiervoor moet doen.

Klik hier voor het Aanvraagformulier Zorgspecifieke concentratie toets en de toelichting. De toelichting vindt u bij het aanvraagformulier als 'inkomende relatie'.

(Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Als u in de zorg werkt voelt u een grote verantwoordelijkheid naar de patiënt.

HATSJIE

Voor de juiste zorg én voor de juiste rekening.
Maar bij het registreren en declareren kan er wel 's wat misgaan.
Soms wordt per ongeluk een andere behandeling geregistreerd dan geleverd.
Onverzekerde zorg wordt geregistreerd als verzekerde zorg.
Of er wordt meer zorg gedeclareerd dan is verleend.
Loopt u in uw organisatie hier ook tegenaan dan kunt u daar wat aan doen.
Bespreek het met collega's, check de regels of vraag het de Nederlandse Zorgautoriteit.
Vermoedt u dat er iets niet goed gaat met registreren of declareren dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Probeer het intern op te lossen.
Overleg het met collega's, een leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
Of misschien is er een intern meldpunt.
Ook is het mogelijk uw melding te doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
Dit kan telefonisch of via het online meldingsformulier.
Dat kan ook anoniem. NZa-medewerkers helpen u altijd verder.
Onderneem dus actie, want alleen door het aan te kaarten kan uw organisatie leren van fouten en deze mogelijk herstellen.
Zo houden we samen de zorg toegankelijk én betaalbaar.
Kijk voor meer informatie op onze website. Of bel ons.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit verschijnt. Beeldtekst: www.nza.nl/meldpunt. 088-770 8 770.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG