Welke regels gelden voor de kortdurende zorg in 2024?

Eerstelijnsverblijf

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Geriatrische revalidatiezorg

Zie regels medisch-specialistische zorg 2024.

Proeftuin kortdurende zorg

Wet zorg en dwang

Macrobeheersinstrument

Document niet gevonden?

Zoekt u een ander document, kijk dan ook op ons documentenplatform.