Meer passende zorg door nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

Als iemand door een acute zorgvraag niet meer zelfstandig thuis kan wonen, kan een tijdelijke opname helpen. Door een tijdelijk verblijf kan een ziekenhuisopname worden voorkomen. Ook kunnen cliënten soms eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen als zij gebruik kunnen maken van tijdelijk verblijf. Daarom is het belangrijk dat de bekostiging de verschillende vormen van tijdelijk verblijf ondersteunt. In het Advies nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit dat een modulaire bekostiging het beste aansluit bij de praktijk en leidt tot meer passende zorg.

Beeld: ©ISK

Nieuwe bekostiging komt samen tot stand

De NZa heeft voor dit advies samengewerkt met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beroeps- en branchepartijen. De huidige bekostiging is volgens hen niet toereikend en sluit niet aan bij de verschillende zorgvragen van cliënten. We hebben daarom samen met hen onderzocht welke bekostiging het meest passend is. Op basis van ons onderzoek hebben we besloten om modulaire bekostiging in te voeren voor eerstelijnsverblijf (elv) en de geriatrische revalidatiezorg (grz). De modulaire bekostiging start als experiment in 2025 en loopt voor vijf jaar naast de huidige bekostiging. De bekostiging van de crisiszorg voor mensen met een indicatie verpleging en verzorging in de Wet langdurige zorg en elv palliatief terminale zorg verandert niet. Bij deze cliënten blijkt dat het huidige integrale dagtarief het meest geschikt is.

Bekostiging die past bij de zorgvraag van de cliënt

Met een modulaire bekostiging sluit de vergoeding van de zorg beter aan bij de verschillende zorgvragen van cliënten. Ook kan de zorginzet gemakkelijk worden aangepast. Door de bekostiging van het elv en de grz samen te voegen, wordt de bekostiging van het tijdelijk verblijf vereenvoudigd. Bestaande en nieuwe experimenten zoals de Wijkkliniek, krijgen een vaste plek in de nieuwe bekostiging. We onderzoeken ook hoe de bekostiging kan worden gekoppeld aan de uitkomsten van zorg. Bijvoorbeeld of cliënten na een beroerte door tijdelijk verblijf inclusief een intensieve behandeling sneller naar huis kunnen.