Welke regels gelden voor de geneesmiddelenzorg in de openbare apotheek in 2024?

De regels voor farmaceutische zorg en de facultatieve prestatie 2024 veranderen niet ten opzichte van 2023. De regels van 2023 blijven gelden in 2024.

Farmaceutische zorg 

Facultatieve prestatie

Regionale ondersteuning eerstelijnszorg