Wilt u een add-on prestatie laten intrekken?

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor het intrekken van een add-ongeneesmiddel en/of ozp-stollingsfactor. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat, hoe lang de doorlooptijd is en welke regels hierbij gelden. 

Aanvraag indienen 

U kunt een aanvraag indienen voor intrekking van een add-ongeneesmiddel en/of ozp-stollingsfactor. Dit doet u door gezamenlijk de volgende documenten in te vullen en op te sturen ons uitwisselportaal Zivver.

Op de pagina Overzicht add-on aanvragen ziet u welke aanvragen tot intrekking al bij ons in behandeling zijn. Meer informatie over het intrekken van een add-on prestatie leest u in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg (BR-REG-23113).

Zienswijze

Als wij een aanvraag in behandeling nemen, krijgen de brancheorganisaties van aanbieders en zorgverzekeraars (ZN, NVZ, NFU, Actiz en ZKN) en de registratiehouder van het geneesmiddel de mogelijkheid om binnen twee weken schriftelijk op de aanvraag te reageren. Dat kan via info@nza.nl onder vermelding van het middel én het kenmerk dat in deze tabel staat.

Hoe lang duurt het tot een add-on prestatie is ingetrokken?

Bij een besluit tot intrekking van een add-ongeneesmiddel, of ozp-stollingsfactor, is de datum van inwerkingtreding 1 januari van jaar t, mits de aanvraag tot intrekking uiterlijk 31 maart van jaar t-1 is ingediend. Wordt de aanvraag tot intrekking na 31 maart van jaar t (en uiterlijk 31 maart van jaar t+1) ingediend, dan schuift de datum van inwerkingtreding door naar 1 januari van jaar t+2.

Bij de besluitvorming houden wij ons aan de geldende beslistermijnen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).