Overzicht aanvragen add-ongeneesmiddelen

In onderstaande tabel kunt u zien voor welke geneesmiddelen een aanvraag in behandeling is. U ziet hier ook tot wanneer de registratiehouder en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen reageren op de aanvraag.

Als wij een aanvraag ontvangen, krijgen de brancheorganisaties van aanbieders en zorgverzekeraars (ZN, NVZ, NFU, Actiz en ZKN) en de registratiehouder van het geneesmiddel de mogelijkheid om binnen twee weken schriftelijk op de aanvraag te reageren. Dit is niet verplicht. Een zienswijze indienen kan via info@nza.nl onder vermelding van het middel én het kenmerk zoals die in onderstaande tabel staat. 

Overzicht aanvragen

Consumentenartikel ZI-nummer Status Uiterste mogelijkheid indienen zienswijze Kenmerk
Trodelvy infusiepoeder flacon 200mg 17187354 in behandeling 4-1-2024 477178
Meriofert injectiepoeder flacon 900ie + solvent 2ml wegwerpspuit, 1 stuk 17185653 in behandeling 5-6-2024 485186
Sotyktu tablet filmomhuld 6mg, 28 stuks 17179769 in behandeling 7-6-2024 485500
Vafseo tablet filmomhuld 150mg, 28stuks 17305276 in behandeling 17-6-2024 486044
Vafseo tablet filmomhuld 150mg, 98 stuks 17305306 in behandeling 17-6-2024 486044
Vafseo tablet filmomhuld 300mg, 28 stuks 17305314 in behandeling 17-6-2024 486044
Vafseo tablet filmomhuld 300mg, 98 stuks 17305322 in behandeling 17-6-2024 486044

Deze tabel heeft een informatief karakter. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in de tabel.

Overzicht verzoeken tot intrekking

Er zijn momenteel geen intrekkingsverzoeken voor add-ongeneesmiddelen.

Meer informatie