Passende bekostiging NZa ondersteunt het Verkennend gesprek

Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging. Het is belangrijk dat mensen passende zorg krijgen; snel goede zorg op de juiste plek. Het Verkennend gesprek geeft daar invulling aan doordat zorgprofessionals samen met mensen met psychische klachten bepalen of zij geestelijke gezondheidszorg (ggz) of ondersteuning uit het sociaal domein nodig hebben. Ook kan het bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Na veelbelovende ervaringen met het Verkennend gesprek in verschillende regio’s adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een landelijke bekostiging in de vorm van een experiment met een vrij tarief. Tijdens het experiment wordt de bekostiging geëvalueerd en verder ontwikkeld. 

Beeld: ©ISK

Bekostiging stimuleert integrale samenwerking

Het Verkennend gesprek is onderdeel van het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken (MGN) uit het Integraal Zorgakkoord. Binnen een MGN werken huisartsen, het sociale domein en de ggz in een regio integraal samen. Hierdoor kan de druk op de huisartsenzorg en ggz worden verminderd. Het experiment kan per januari 2025 starten nadat de NZa een aanwijzing heeft gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na de afloop van het experiment streven we samen met de betrokken partijen naar een structurele bekostiging. We zijn op dit moment bezig met het in werking zetten van de facultatieve prestatie zodat zorgaanbieders die nu al werken met het Verkennend gesprek deze in 2024 al kunnen declareren.

Afspraken die passen bij de regio

Voor de andere onderdelen van de Mentale gezondheidsnetwerken, zoals het maken van domeinoverstijgende afspraken in de regio, adviseert de NZa om de betaaltitel Bekostiging domein- en sectoroverstijgende samenwerking te gebruiken. De open betaaltitel heeft een vrij tarief. Zorgaanbieders kunnen op basis van deze betaaltitel maatwerkafspraken maken met verzekeraars die passen bij de diversiteit in de regio’s. Met deze twee adviezen draagt de NZa bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg zodat mensen de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben, nu en in de toekomst.

Meer informatie

Lees ook het Advies bekostiging verkennend gesprek en overige functies mentale gezondheidsnetwerk.