Informatie over wachttijden: stand van zaken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan het verbeteren van informatie over de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. Zorgaanbieders zijn verplicht om maandelijks wachttijdinformatie aan te leveren. De NZa gebruikt deze informatie om wachttijden te monitoren en publiceert deze twee keer per jaar. In de afgelopen periode gaf deze informatie geen representatief beeld. Op deze pagina vertellen we hoe dat kwam en welke maatregelen we hebben genomen om een goede aanlevering te stimuleren.

Voorheen kwamen de gegevens van de zorgaanbieders via Vektis bij de NZa terecht. Sinds oktober 2022 moeten zorgaanbieders de gegevens direct versturen naar de NZa via het Zorgbeeldportaal. Sinds de overgang van Vektis naar de NZa zagen we fluctuaties in de aanleveringen van wachttijdgegevens. Lage en schommelende aanleverpercentages zorgden voor een niet-representatief beeld, en maakten dat we  geen betrouwbare uitspraken kunnen doen over het aantal wachtenden in de ggz.

We hebben zorgaanbieders gebeld om te inventariseren waarom ze niet hebben aangeleverd, daar kwam een aantal punten uit die we hebben opgepakt. Waaronder het verbeteren van het gebruikersgemak van het formulier binnen het Zorgbeeldportaal en het automatisch versturen van herinneringen om aan te leveren. Mede door deze ingrepen is de aanlevering inmiddels weer hard aan het stijgen. Onze verwachting is dat we in december 2023 of januari 2024 weer een informatiekaart kunnen uitbrengen over de wachtenden en de wachttijden in de ggz.

Voor de mensen in Nederland moet goede ggz beter toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben, de zorg krijgen die nodig is. Op maat én op tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) helpt de toegang tot ggz-zorg te verbeteren met een nieuwe manier van bekostiging en door inzicht te geven in de zorgvraag en het zorgaanbod.