Persoonsgegevens bij de NZa: vragen en antwoorden rondom privacy

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit zetten wij ons iedere dag in om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor u en uw naasten. Om deze wettelijke taak uit te voeren, hebben we persoonsgegevens nodig. Zo gebruiken wij persoonsgegevens bijvoorbeeld om regels op te stellen over de bekostiging van zorg om wachttijden terug te dringen, om in de gaten houden of zorgverzekeraars zich houden aan hun wettelijke zorgplicht, en om controleren of zorgaanbieders de declaratieregels volgen om misbruik van zorggeld door fraude op te sporen.

Persoonsgegevens verbeteren mensenlevens

Wij mogen persoonsgegevens verwerken op grond van de wet, maar doen dit alleen als dit noodzakelijk is en niet anders kan. De persoonsgegevens dragen bij aan het verbeteren van levens, omdat wij er met die gegevens voor kunnen zorgen dat alle inwoners van Nederland een beroep kunnen doen op gezondheidszorg als dat nodig is. En er tegelijkertijd op kunnen vertrouwen dat zoveel mogelijk zorg vergoed wordt en de maandelijkse premie van de zorgverzekering niet grenzeloos stijgt. 

Gegevens niet direct herleidbaar tot personen

Daarbij weten wij van een groot deel van de persoonsgegevens niet van wie deze gegevens zijn, tenzij u zelf gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn namelijk gepseudonimiseerd. Dit houdt in dat de gegevens dus niet uw naam, BSN (burgerservicenummer), uw woonadres of andere gegevens die direct tot u herleidbaar zijn bevatten, maar in plaats daarvan een pseudoniem. Dit is een code van letters en/of cijfers. Deze code wordt toegekend door een betrouwbare derde partij, een zogeheten trusted third party. Het is niet mogelijk om deze code weer om te zetten naar gegevens die direct naar uw identiteit herleidbaar zijn. 

De NZa gaat zeer zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze in lijn met de (U)AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. 

Vragen over uw privacy?

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag over privacy er niet tussen en beantwoordt onze privacyverklaring deze ook niet? Stuur dan een mail naar info@nza.nl met in het onderwerp ‘AVG’.