Goed bestuur: ‘Voorkomen is beter dan genezen’

In Nederland zijn honderdduizenden zorgprofessionals elke dag keihard bezig om goede zorg te leveren. Ons toezicht moet hen ondersteunen, niet belemmeren. We zien dat de meeste zorgorganisaties er ook in deze roerige tijden alles aan doen hun patiënten en cliënten zo goed mogelijk de zorg te bieden die ze nodig hebben. Ze nemen hun verantwoordelijkheid, passen zich zo goed mogelijk aan. Ze willen verbeteren en professionaliseren. 

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en interne en externe toezichthouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de zorg goed, veilig, betaalbaar en beschikbaar te houden. We verleggen met elkaar de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De NZa heeft hierbij een taak om belemmeringen voor levering van gepaste zorg over sectoren heen weg te nemen en structurele bekostiging voor digitale zorg te bewerkstelligen. De IGJ ziet toe op kwaliteit en veiligheid en grijpt in als de risico’s groot zijn en de patiëntveiligheid in het geding is.

Kader goed bestuur

Wij als toezichthouders maken geen goed bestuur, wij bewegen mee met de discussies in de praktijk van de zorg en de maatschappij. Het kader Goed bestuur geeft focus en is faciliterend en stimulerend. Wij noemen in het kader de normen die het veld zelf opstelt, goede voorbeelden, relevante onderdelen uit wetgeving en andere regels. Ons kader biedt een kapstok, waarmee zorgorganisaties op eigen wijze invulling kunnen geven aan de genoemde thema’s, aansluitend bij eigen omstandigheden met ruimte voor passende oplossingen. Het kader geeft gespreksonderwerpen voor dialoog binnen de organisatie en met ons als externe toezichthouders.

Het kader geeft focus en is faciliterend en stimulerend.

Het kader is tot stand gekomen in goed overleg met de koepels voor bestuurders en interne toezichthouders. We willen met de onderwerpen uit het kader de kansen en risico’s bespreekbaar maken. Met het doel te ondersteunen dat zorgaanbieders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en het goede gesprek tussen bestuurders en intern toezichthouders van de grond komt. Dit strookt met het maatschappelijke belang dat de IGJ en NZa dienen en past in de filosofie van preventief toezicht: voorkomen is beter dan genezen.

Zo ondersteunen we een goede werking van checks and balances. Raden van toezicht hebben hierin hun eigen belangrijke rol en verantwoordelijkheid.

Ten slotte, wij willen signaleren en meedenken met betrokkenen over de maatschappelijke opdracht en hoe we deze met elkaar kunnen realiseren. Wij pretenderen daarbij niet de oplossingen te kennen maar we zien het als onze taak om het gesprek hierover te stimuleren.