Experimenten met alternatieve bekostiging

De huidige bekostiging van palliatieve zorg is gebaseerd op vergoeding per verrichting. Dit ondersteunt passende zorg onvoldoende. Het geeft een productieprikkel, gefragmenteerde financiering, geen focus op uitkomsten van zorg en geen structurele beloning voor substitutie (verplaatsen van zorg), innovatie en preventie. Ook is er geen stimulans tot transmurale samenwerking. Daarom willen PZNL, ZonMw en de NZa samen met u experimenteren met alternatieve bekostigingen. 

Voor wie

Deze experimenten zijn bedoeld voor partijen die in de huidige bekostiging knelpunten ervaren. Denk aan regionale en landelijke organisaties in de palliatieve zorg zoals zorgaanbieders, netwerken palliatieve zorg, zorgverzekeraars, samenwerkingsverbanden, expertisecentra en landelijke beroeps- en branchepartijen.

Subsidie en procedure

VWS heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. De procedure van aanvragen, starten en uitvoeren van de experimenten verloopt via ZonMw. Lees hierover meer op de website van ZonMw

Meer weten?

Bekijk de informatiekaart, de presentatie, het plan van aanpak en een overzicht van de veelgestelde vragen met antwoorden.  

Workshop

De NZa organiseerde op 2 november 2023 een workshop ‘Alternatieve bekostiging palliatieve zorg’. Het doel van deze workshop was om samenwerkingsverbanden wegwijs te maken in alternatieve bekostiging en dit toe te passen op de eigen casus. Bekijk de presentatie van deze workshop