Informatieverstrekking door zorgaanbieders

Inwoners van Nederland moeten kunnen rekenen op passende zorg. Daarbij moeten zij soms keuzes maken. Keuzes voordat er specifieke zorg nodig is, bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgverzekering. En soms wanneer er daadwerkelijk een zorgbehoefte is. Welke zorg(aanbieder) is passend en wat gaat dit de patiënt kosten? Bij die zorgkeuzes is informatie van zowel een zorgverzekeraar als zorgaanbieder onmisbaar. Dat recht op informatie is wettelijk vastgesteld in onze regels. 

Relevante informatie over de informatieverstrekking van zorgverzekeraars is te vinden op onze themapagina Contractering. Op deze pagina leest u alles over de informatieverstrekking van zorgaanbieders. 

De regels en ons toezicht 

De basis voor de informatiestrekking door zorgaanbieders, is te vinden in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en is nader uitgewerkt in de Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-028). Wij houden toezicht op de uitvoering van de regels. Daarbij hanteren we als uitgangspunt (zie ook het document Uitgangspunten voor bruikbare zorginformatie voor consumenten) dat informatie die patiënten nodig hebben voor een goede keuze:

  • relevant en actueel moet zijn;
  • moet aansluiten op de vaardigheden van patiënt;
  • juist, vindbaar en vergelijkbaar is

Meer informatie over ons toezicht leest u op de pagina Ons toezicht in vogelvlucht

Meldpunt

Heeft u het vermoeden dat er sprake is van onjuiste of onvolledig informatieverstrekking, dan kunt u dat melden via ons meldpunt.

Algemene vragen over informatieverstrekking