Informatieverstrekking door zorgaanbieders

Het moet voor mensen duidelijk zijn welke zorg wel of niet is verzekerd en daarmee wat de vergoeding van zorg is. Nog te vaak worden patiënten/cliënten geconfronteerd met onverwachte bijbetalingen voor ontvangen zorg. Voor het maken van een goede zorgkeuze is informatie van zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder onmisbaar. Op deze pagina gaan we in op de informatieverstrekking van zorgaanbieders. Wilt u meer weten over de informatie die zorgverzekeraars moeten verstrekken, bekijk onze themapagina Contractering.

Nieuwe regels per 1 september 2024 

Per 1 september 2024 gelden nieuwe regels voor de informatieverstrekking en geldt de nieuwe Regeling transparantie zorgaanbieders. Voortaan moeten zorgaanbieders die geen contract hebben, patiënten/cliënten vooraf actief en aantoonbaar informeren dat zij op het punt staan gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg en dat dit gevolgen heeft voor hun vergoeding. Tot 1 september 2024 blijft de huidige Regeling transparantie zorgaanbieders van kracht. 

Ons toezicht

Wij houden toezicht op de uitvoering van de regels. Daarbij hanteren we als uitgangspunt (zie ook het document Uitgangspunten voor bruikbare zorginformatie voor consumenten) dat informatie die patiënten/clienten nodig hebben voor een goede keuze:

  • relevant en actueel moet zijn;
  • moet aansluiten op de vaardigheden van patiënt;
  • juist, vindbaar en vergelijkbaar is.

Meer over ons toezicht leest u op de pagina Ons toezicht in vogelvlucht

Meldpunt

Heeft u het vermoeden dat er sprake is van onjuiste of onvolledig informatieverstrekking, dan kunt u dat melden via ons meldpunt.

Algemene vragen over informatieverstrekking