Wat is in 2024 het tarief voor Informatieverstrekking aan derden (119053)?

Voor het overig zorgproduct 119053 (Informatieverstrekking aan derden. Het met toestemming van de patiënt schriftelijk verstrekken van informatie over die patiënt aan een derde, niet zijnde een andere zorgaanbieder of zorgverzekeraar) gelden de volgende maximumtarieven in 2024:

  •  1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024: € 38,44 
  •  1 april 2024 tot en met 31 december 2024: € 104,70

U vindt het tarief van € 38,44 in de Tarieventabel. Dit is de bijlage bij de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg (TB/REG-24602-02). Het tarief dat geldt per 1 april 2024 staat in een Wijzigingsbesluit op de Prestatie- en tariefbeschikking. Wij zullen de Tarieventabel per 2025 aanpassen.

Op de pagina Registreren en declareren medisch-specialistische zorg vindt u meer informatie over de aanpassing van het tarief per 1 april 2024, onder 'Belangrijkste wijzigingen in 2024'.