Hoe kan ik een consult in een buitenlandse taal declareren?

Er is geen aparte prestatie voor een consult in een buitenlandse taal voor huisartsenzorg. U kunt een consult in een buitenlandse taal declareren via de verschillende mogelijkheden die de bekostiging van huisartsenzorg biedt. U vindt de verschillende mogelijkheden in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024 (TB/REG-24621-02).

Consult in buitenlandse taal voor ingeschreven patiënten Welke regels gelden er? 
Regulier consult voor ingeschreven patiënt
De hoogte van het tarief is tijdsgebonden.

S1 Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023

Onderlinge dienstverlening
Huisarts kan zorg uitbesteden aan een derde (bijvoorbeeld een taalhuisarts) via onderlinge dienstverlening (met vrije prijsafspraak).

S1 huisartsenzorg - Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023

Meekijkconsult
Huisarts maakt separate beloningsafspraak met zorgverzekeraar over de vergoeding om de ingezette expertise te kunnen betalen.

S3 huisartsenzorg – Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023

Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten
Huisarts en zorgverzekeraar kunnen samen een verzoek indienen voor een nieuwe prestatietitel ‘consult in buitenlandse taal’.

Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten

Consult in buitenlandse taal voor niet-ingeschreven patiënten die niet verzekerd zijn via de Zorgverzekeringswet Welke regels gelden er? 

Consult voor buitenlandse patiënt
De hoogte van het tarief is tijdgebonden. Dit consult mag niet in rekening worden gebracht bij patiënten waarvoor het inschrijftarief geldt.

S1 Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023

Een overzicht van de nu geldende regels voor huisartsenzorg vindt u op onze webpagina Registeren en declareren.

Zie ook