Welke compensatiemogelijkheden hebben verloskundigen als zij andere zorg leveren door krapte aan kraamzorg?

Verloskundigen die vanwege een krapte aan kraamzorg andere zorg leveren, hebben de mogelijkheid om deze kosten op verschillende manieren te declareren:

Via de verloskunde

Verloskundigen hebben de mogelijkheid om een max-max tarief of toeslag integrale geboortezorg af te spreken binnen de Beleidsregel verloskunde (BR/REG–24109). Bij deze route ligt de nadruk op het feit dat zij de verloskundige zorg anders en intensiever moeten leveren in een bepaalde periode.

Via de kraamzorg 

Verloskundigen hebben ook de mogelijkheid om de kraamzorg prestaties uit de Beleidsregel Kraamzorg (TB/REG-24608-02) te declareren tegen de daarvoor geldende maximumtarieven. 
De prestaties voor kraamzorg zijn functioneel omschreven. Wanneer er wordt voldaan aan de inhoud van een prestatie door iemand die bevoegd en bekwaam is om deze zorg te leveren, dan kan de zorg ook worden gedeclareerd. Bij deze route ligt de nadruk op de kraamzorghandelingen die een verloskundige in deze situatie uitvoert voor een individueel gezin. Voor het gezin geldt zoals gewoonlijk de eigen bijdrage in het geval van de prestatie kraamzorg per uur.

In beide gevallen is het van belang dat verloskundigen aan kunnen tonen dat hun zorg niet redelijkerwijs gedekt wordt binnen de abonnementstarieven voor de verloskundige zorg die zij gemiddeld genomen leveren.