Wat zijn de materiële kosten en hoe wordt deze jaarlijks geïndexeerd?

Bij de materiële kosten kunt u denken aan het reguliere en planbare onderhoud, zoals onderhoudscontracten en schilderwerk. Andere voorbeelden van materiële kosten zijn voeding, medicatie, energiecontracten en verzekeringen.

Indexatie

De materiële component wordt geïndexeerd middels het indexcijfer materiële kosten. Sinds 1998 worden voor zorginstellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg de materiële kosten en de investeringen in inventaris trendmatig aangepast. Dit wordt gedaan op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. Het definitieve percentage voor een bepaald jaar is rond de maand juli van dat jaar bekend. Meer informatie over de indexatie van de materiële component vindt u hier.