Wat is de loonkostencomponent en hoe wordt deze jaarlijks geïndexeerd?

De indexering van de personele kosten (loonkosten) gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA).

De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert. Voor de tariefberekening gebruiken wij de cijfers die het CPB publiceert (meestal in maart) in het Centraal Economisch Plan. Meer informatie over de indexatie van de loonkostencomponent vindt u hier.