Wanneer kan ik een beschikbaarheidbijdrage aanvragen voor het nieuwe kalenderjaar?

Er zijn bij de beschikbaarheidbijdrage twee aanvraagmomenten: één voor de verlening en één voor de vaststelling. 

Aanvraag verlening voor jaar t
Het aanvraagformulier voor de verlening voor jaar t dient u in vóór 1 oktober van jaar t-1. De aanvraag geldt voor zowel instroom- als doorstroomplaatsen. Ook de beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen kunt u met dit aanvraagformulier aanvragen.
De NZa publiceert het aanvraagformulier voor de verlening uiterlijk 31 augustus van jaar t-1 in het NZa aanvragenportaal.

Aanvraag vaststelling over jaar t
Na afloop van jaar t vraagt u de beschikbaarheidbijdrage definitief aan (de vaststelling). Vóór 1 juni van jaar t+1 dient u de aanvraag tot vaststelling in. In sommige gevallen moet u met  een accountantsverklaring aantonen dat de aangevraagde plaatsen en fte zijn gerealiseerd.
De NZa publiceert het aanvraagformulier voor de vaststelling uiterlijk 30 april van jaar t+1 in het NZa aanvragenportaal.

Zie voor meer informatie ook de tijdlijn op onze website.