Oproep aan ggz-partijen: versnel de advisering over de zorgvraagtypering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet een oproep aan alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de Adviescommissie Zorgvraagtypering om de advisering te versnellen. Zo kan de sector in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vanaf 2025 werken met een verbeterde zorgvraagtypering. Door deze verbeteragenda voortvarend op te pakken, is het waarschijnlijk mogelijk dat de NZa eerder dan gepland de opgevraagde gegevens kan vernietigen.

Deze oproep doen we naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid Joseph over ggz-gegevens en daaropvolgende kamerbrief van minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De NZa begrijpt de zorgen die er maatschappelijk zijn over het delen van ggz-gegevens en neemt deze serieus. Tegelijkertijd zijn de wachttijden in de ggz lang en is de maatschappelijke opgave groot om mensen in de ggz passende zorg te bieden. Daarvoor is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de zorgvraag van de patiënt via een zorgvraagtypering.

Beeld: ©ISK

Verbeteringen in zorgvraagtypering

De zorgvraagtypering is de afgelopen jaren met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgprofessionals in de ggz ontwikkeld om hen te ondersteunen in het bieden van passende zorg. De Adviescommissie Zorgvraagtypering adviseert over de doorontwikkeling van dit instrument. Om deze commissie in staat te stellen goed te adviseren, heeft de NZa pseudonieme gegevens over de zorgvraag van patiënten verzameld. Zo kan de zorgvraagtypering aan de praktijk worden getoetst en worden verbeterd. Op dit moment is er al een aantal verbeteringen doorgevoerd. We hebben de vragenlijst verbeterd zodat patiënten met verslavingsproblemen en patiënten met bipolaire stoornissen nu in een passend zorgvraagtype komen. Op termijn draagt dit eraan bij dat deze patiënten een passende behandeling kunnen krijgen en dat hun behandelaren daarvoor een reële vergoeding ontvangen.  

Inzicht in sector is nodig

De vraag naar ggz is groter dan de zorg die zorgprofessionals kunnen bieden. Er zijn lange wachtlijsten en we zien helaas dat mensen met een complexe zorgvraag het langste wachten. Om dit te veranderen, is inzicht nodig in deze zorgvraag. Welke zorg wordt er ingezet tijdens een behandeling, wat zijn de kosten die dat met zich meebrengt, kunnen we dit voorspellen? Met deze informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken gaan maken over passende inzet van zorg  en kan de zorg gaan naar de mensen die dit het hardste nodig hebben.