Nieuwe afspraken verbeteren informatie over zorgverzekering

Een soepel en snel contracteerproces tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder zorgt ervoor dat contracten eerder worden gesloten. Hierdoor kunnen mensen voldoende en duidelijk geïnformeerd een goede keuze maken voor een zorgverzekering tijdens de overstapperiode. Als zorgaanbieders op tijd een offerte indienen bij zorgverzekeraars en zorgverzekeraars hierop snel reageren, kunnen de onderhandelingen op tijd beginnen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen vooraf geïnformeerd worden als zij gebruik gaan maken van zorg die niet wordt vergoed door hun zorgverzekeraar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 2 nieuwe afspraken opgesteld om dit te verbeteren.

Beeld: ©SSK

Indienen offerte door zorgaanbieders

In de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg hebben we een afspraak opgenomen die het contracteerproces kan versnellen. Zorgaanbieders moeten voor 1 september een inhoudelijk offerte indienen bij de zorgverzekeraar. In de praktijk is het zo dat financiële cijfers vaak nog volgen na deze periode. Eerder hebben we hiervoor de Regeling Transparantie Zorginkoopproces al aangepast: uiterlijk 1 oktober moet er een uitgebreide offerte inclusief financiële cijfers zijn aangeboden bij de zorgverzekeraar. En zorgverzekeraars moeten op hun beurt binnen 2 weken een inhoudelijk reactie geven op de ingediende offerte. Zo kunnen de gesprekken sneller beginnen en is de kans groter dat er op tijd een contract wordt gesloten.

Duidelijkheid over onverzekerde zorg

Mensen horen het hele jaar goed te worden geïnformeerd over welke zorg wel of niet is verzekerd en wordt vergoed. Te vaak ontvangen mensen onbedoeld zorg die niet wordt vergoed door hun zorgverzekeraar. Om dit tegen te gaan heeft de NZa de Regeling informatieverstrekking door zorgaanbieders aangepast. Zorgaanbieders die geen contract hebben, moeten mensen vooraf actief en aantoonbaar informeren dat zij op het punt staan gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg en dat dit gevolgen heeft voor hun vergoeding.

Contractering verliep sneller

De NZa ziet dat de contractering tijdens de afgelopen overstapperiode vlotter is verlopen vergeleken met voorgaande jaren. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben aangegeven dat contracten snel of sneller gesloten zijn. Dit is een stap in de goede richting. Hoe meer contracten rond zijn aan het begin van de overstapperiode des te beter kunnen mensen een goede keuze maken die bij hen past. Nu zien we dat bij het begin van de overstapperiode de contractering nog niet is afgerond maar richting de laatste 2 weken van december verandert dit beeld. Overigens sluiten de meeste mensen in deze periode een nieuwe zorgverzekering af.