Boetes voor overnames zonder goedkeuring vooraf van NZa

Zorgaanbieders moeten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag indienen als zij willen fuseren, bij een overname of bij het tot stand brengen van gemeenschappelijke ondernemingen. De NZa legt drie ondernemingen boetes op omdat zij een of meerdere overnames hebben gedaan zonder vooraf goedkeuring te vragen. We leggen NFA Management B.V. een boete op van € 71.200, Nederlands Farmaceutisch Apothekersfonds B.V. een boete op van € 5.800 en Stichting NFA een boete op van € 900.

Beeld: ©NZa

Melden van fusie of overname

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun plannen vooraf en op tijd melden bij de NZa. Fusies en overnames kunnen grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in een bepaalde regio. Zorgaanbieders moeten daarom de gevolgen van een overname vooraf inzichtelijk maken bij de NZa. Daarnaast is het belangrijk dat alle stakeholders, bijvoorbeeld de cliënten en het personeel, goed zijn betrokken zijn bij het overnameproces. Een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van een fusie of overname is onderdeel van goed bestuur en professionele bedrijfsvoering.

Wettelijke concentratietoets

De NZa toetst een fusie of overname als de zorgaanbieder, of het concern waartoe de zorgaanbieder behoort, met ten minste 50 personen zorg verleent in Nederland. Zorgaanbieders mogen een fusie of overname pas tot stand brengen na goedkeuring van de NZa. De NZa geeft goedkeuring wanneer zorgaanbieders voldoende inzicht in de concentratieplannen hebben gegeven en het proces zorgvuldig is doorlopen. Als zorgaanbieders twijfelen of ze de concentratietoets moeten doorlopen, kunnen zij een informele zienswijze indienen of een prenotificatiegesprek aanvragen. Meer informatie staat op de pagina 'Zorgspecifieke fusietoets' onder de kop ‘Aanvraagformulier voorgenomen concentratie’.