Boete voor overname zonder goedkeuring vooraf van NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een zorgaanbieder een boete op van € 65.000 omdat deze onderneming een overname heeft gedaan zonder voorafgaande goedkeuring van de NZa. Zorgaanbieders moeten bij de NZa een aanvraag indienen als zij willen fuseren, direct betrokken zijn bij een overname of zeggenschap verkrijgen over een onderneming.

Beeld: ©ISK

Maatschappelijk belang

De NZa legt deze boete op om andere zorgaanbieders te waarschuwen dat zij hun plannen op tijd moeten indienen en de goedkeuring daarvan moeten afwachten. Fusies en overnames kunnen grote gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van zorg in een bepaalde regio. Het is belangrijk dat partijen zich vooraf melden bij de NZa. Een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van een fusie of overname is onderdeel van goed bestuur en professionele bedrijfsvoering. Lees hier meer over in ons magazine artikel Vooraf toetsen voor een zorgvuldig besluitvormingsproces

Wettelijke concentratietoets

De NZa moet een fusie of overname toetsen als de zorgaanbieder, of het concern waartoe deze behoort, met tenminste 50 personen zorg verleent in Nederland. Partijen mogen een fusie of overname pas uitvoeren als de NZa heeft geoordeeld dat het proces zorgvuldig is doorlopen. Ook wordt bekeken of er voldoende is afgestemd met de stakeholders zoals medewerkers en cliënten. Daarnaast toetst de NZa of de continuïteit van cruciale zorg door de concentratie in gevaar komt. De NZa ondersteunt zorgaanbieders die vragen hebben over het aanvraagproces van een toekomstige fusie of overname.