Aanscherping regels over tweelingpolissen

Duidelijke informatie tijdens het overstapseizoen is onmisbaar. Alleen zo kunnen verzekerden een weloverwogen beslissing maken voor een zorgverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat zorgpolissen soms weinig van elkaar verschillen, terwijl dit voor de verzekerde niet altijd duidelijk is. Om het keuzeproces te verbeteren, is de regeling voor het informeren van verzekerden door zorgverzekeraars aangescherpt. Zorgverzekeraars zijn verplicht om bij hun polisaanbod een overzicht te plaatsen van polissen die gelijk zijn aan elkaar. Vanaf 1 november 2023 moeten zij ook polissen die erg op elkaar lijken in dit overzicht opnemen.

Beeld: ©ISK

Verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar

De NZa heeft een aantal voorbeelden van al dan niet op elkaar lijkende zorgpolissen op een rij gezet. Het gaat erom in hoeverre de polissen in zijn geheel op elkaar lijken. De zorgverzekeraar beoordeelt dit zelf, dit is hun eigen verantwoordelijkheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om een beperkt verschil in het gecontracteerde aanbod. Of om een klein verschil in de hoogte van de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg. Wanneer polissen die erg op elkaar lijken niet worden opgenomen in het overzicht dan moet de zorgverzekeraar dit kunnen onderbouwen.

Divers polisaanbod

Een divers polisaanbod is belangrijk, waarbij er daadwerkelijk iets te kiezen valt voor verzekerden. De NZa ziet nu nog te vaak dat polissen die gelijk zijn, of die erg op elkaar lijken, worden aangeboden door verschillende zorgverzekeraars die bij dezelfde moedermaatschappij horen. Dat is niet altijd duidelijk omdat er een andere polisnaam of een andere merknaam wordt gebruikt. Door de verplichting deze tweelingpolissen in een overzicht bij elkaar te zetten, wordt de verzekerde zich hiervan bewust.