Uitleg innovatie - Hoe bekostig ik mijn innovatieve idee?

(Een robotische beweegt vingers op een zwarte achtergrond.)

INSPIRERENDE MUZIEK

VOICE-OVER: Heb je een idee om de zorg die jij levert te innoveren? Wie weet is jouw idee te bekostigen. Een aanvraag hiervoor doe je in drie stappen.

(Het beeld splits in drieën. Links staat het getal 1 met daaronder een pc. In het midden het getal 2 met een mobiele telefoon eronder. Rechts staat het getal 3 met de Overeenkomst Innovatie eronder.)

VOICE-OVER: Stap 1: Ga bij een zorgverzekeraar, zorgkantoor of bij ons na of er niet al een zorgprestatie bestaat voor jouw idee en controleer of jouw idee niet al onderdeel is van een experiment.

(Boven een pc staat de link https://puc.overheid.nl/nza)

VOICE-OVER: Want misschien kun je aansluiten bij een bestaand experiment. Een overzicht hiervan vind je op ons documentenplatform bij 'Lopende innovatie-experimenten'.

(Een pc staat in beeld. Ervoor verschijnt het getal 2 met daaronder de tekst 'Overleg'.)

VOICE-OVER: Stap 2: Is er geen lopend experiment voor jouw idee en kan jouw idee niet met de bestaande zorgprestaties bekostigd worden overleg dan met een zorgverzekeraar of zorgkantoor of, als je zelf een van beide bent, met een zorgaanbieder. Jullie kunnen dan samen kijken of het idee uitgevoerd kan worden.

(Mensen overleggen aan tafel. Ervoor verschijt het getal 3 met daaronder de tekst 'Vul in'.)

VOICE-OVER: Stap 3: Willen jullie een experiment bekostigen? Vul dan samen de 'Overeenkomst Innovatie' in. Dit staat ook op ons documentenplatform. Wij beoordelen jullie aanvraag en nodigen jullie uit om de aanvraag toe te lichten. Binnen uiterlijk acht weken na het indienen van de aanvraag hoor je van ons. 

We kijken uit naar jouw innovatieve idee. Want iedere inwoner van Nederland verdient goede, betaalbare en toegankelijke zorg. En daar zetten we ons samen voor in. Nu, en in de toekomst.

Meer weten? Bezoek onze website en kijk onder jouw zorgsector.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: www.nza.nl)