Nieuwe bekostiging wijkverpleging

Samen met verpleegkundigen kennis ontwikkelen en gebruiken.

(Als wijkverpleegkundige ben je een duizendpoot. Niet alleen heb je een regiefunctie, maar je hebt ook cliënten met een zeer diverse zorgvraag. Een zorgvraag die toeneemt. Want mensen blijven langer thuis wonen, worden ouder en verblijven minder lang in het ziekenhuis.)


(Dat is een van de redenen waarom de Nederlandse Zorgautoriteit werkt aan een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. We inventariseren wat er is aan kennis en doen onderzoek. En dat doen we samen met verpleegkundigen in de wijk, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntvertegenwoordigers en wetenschappers.)

(Onze uitdaging? Hoe zorgen we ervoor dat wijkverpleegkundigen in staat zijn én blijven om iedereen van passende zorg te voorzien. En dat tegen redelijke kosten. We hebben verpleegkundigen in de wijk gevraagd welke cliëntkenmerken de zorgvraag in de wijk voorspellen.)

(Want door samen met alle betrokkenen te bepalen welke cliëntkenmerken bepalend zijn voor de behoefte aan wijkverpleegkundige zorg, krijgen we een beter beeld van de benodigde zorg. Denk daarbij aan kenmerken over de gezondheid van cliënten, hoe ze zich kunnen redden in het dagelijks leven en het netwerk van een cliënt.)

(De volgende stap is dat wij deze cliëntkenmerken toetsen aan wat we al weten over de zorg. We kijken welke verpleegkundige zorg geleverd wordt in de wijk en hoe dit het zorggebruik en de kosten van zorg beïnvloedt. De wetenschap helpt ons met het verwerken van deze informatie.)

(Al deze kennis, aangevuld met de praktijkervaring van verpleegkundigen in de wijk en vertegenwoordigers van cliënten, zorgt dat we aan de hand van cliëntkenmerken de zorgbehoeften kunnen voorspellen. Dat is belangrijk voor jou als wijkverpleegkundige.)

(Hierdoor kan nog beter geanticipeerd worden op de zorg die nodig is in de wijk. Beter anticiperen om de juiste zorg te bieden en cliënten beter te helpen. En dat tegen redelijke kosten en zonder al te veel rompslomp. Wij zijn blij met alle inbreng van wijkverpleegkundigen. Zo krijgen we een bekostigingssysteem dat toekomstbestendig en werkbaar is en waar draagvlak voor is.)

(Wil je meer weten over onze plannen of resultaten? Kijk dan op onze website nza.nl.)

(Beeldtekst: Meer weten? Ga naar nza.nl.)