Nieuws - Langdurige zorg

98 nieuwsberichten van Langdurige zorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Grote herijking tarieven langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregels voor de langdurige zorg voor 2019 vastgesteld. Voor de ...

Nieuwsbericht | 04-07-2018 | 15:46

Orpea mag verder met overname Dagelijks Leven

Het Franse zorgconcern Orpea mag verder met de overname van thuiszorgorganisatie Dagelijks Leven. De Nederlandse Zorgautoriteit ...

Nieuwsbericht | 26-06-2018 | 13:29

NZa verruimt mogelijkheden voor e-health

Aanbieders en verzekeraars kunnen makkelijker afspraken maken over e–health. Door digitale consulten, of telemonitoring van ...

Nieuwsbericht | 18-06-2018 | 15:40

NZa: Breid initiatieven uit om persoonsvolgende Wlz-zorg te leveren

Het is goed mogelijk om langdurige zorg zo te organiseren dat de wensen van de cliënt daarin centraal staan. De Nederlandse ...

Nieuwsbericht | 14-06-2018 | 00:00

Registratie wachttijden casemanagement dementie verplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat zorgaanbieders die casemanagement dementie aanbieden verplichten hun wachttijden door te ...

Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 10:34

Aanpassing resultaten kostenonderzoek langdurige zorg (Wlz)

Recent heeft KPMG in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit een kostprijsonderzoek voor de langdurige zorg uitgevoerd. De NZa ...

Nieuwsbericht | 03-05-2018 | 11:12

Zorg voor ouderen in beeld; overgrote deel ouderen woont thuis

Het merendeel van de ouderen heeft weinig zorg nodig. Slechts een klein deel heeft veel zorg nodig. Twintig procent van de ...

Nieuwsbericht | 20-04-2018 | 07:35

Personeelssamenstelling in verpleeghuiszorg grotendeels in beeld

85 procent van de zorgaanbieders publiceert de personeelssamenstelling van 2017 op hun eigen site. Daarmee is de ...

Nieuwsbericht | 03-04-2018 | 12:57

Wachttijden langdurige zorg: zorgkantoren verbeteren, maar actie blijft nodig

Vandaag houdt de Nederlandse Zorgautoriteit een bijeenkomst waar zorgkantoren goede voorbeelden delen om de wachttijden in de ...

Nieuwsbericht | 23-03-2018 | 09:23

Aanbieders langdurige zorg kunnen kosten vergelijken met benchmark

In 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek gedaan naar de kosten voor zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). KPMG ...

Nieuwsbericht | 20-03-2018 | 14:53