Welke regels gelden voor de kortdurende zorg in 2023?

In 2023 gelden de volgende regels voor de kortdurende zorg:

Eerstelijnsverblijf

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Geriatrische revalidatiezorg

Proeftuin kortdurende zorg

Macrobeheersinstrument

Document niet gevonden?

Zoekt u een ander document, kijk dan ook op ons documentenplatform.