Nieuwe bekostiging ggz en fz

(We hebben goed nieuws: De bekostiging van de ggz gaat op de schop. De dbc's worden afgeschaft en er komt een nieuw model. Dit nieuwe model heeft veel voordelen. 
Het biedt meer inzicht en duidelijkheid voor aanbieders van de zorg, zorgverzekeraars en de patiënt zelf. De zorgvraag van de patiënt staat centraal en aanbieders kunnen makkelijker maatwerk bieden en dit eerder declareren. De patiënt zelf krijgt zo beter inzicht in de behandeling en de daarbij behorende zorgkosten. En zorgverzekeraars kunnen
de juiste zorg op het juiste moment tegen zo reële mogelijke kosten inkopen.)(Hoe werkt het in de praktijk? Eefje is al enige tijd somber. De huisarts verwijst haar door naar de psycholoog. Deze stelt haar een aantal vragen: heeft ze steun van familie en vrienden? Functioneert ze goed op haar werk en thuis? Heeft ze lichamelijke klachten? Uit de antwoorden blijkt wat de persoonlijke situatie van Eefje is. Op basis van deze antwoorden bepaalt de psycholoog welke zorgcluster het beste past bij de zorgvraag van Eefje. En dus ook welke behandeling.)(Dat is nieuw aan het model: er worden in totaal 21 zorgclusters geïntroduceerd die allemaal staan voor een bepaalde zorgvraag. Inclusief bijpassend pakket aan behandelingen. Het gekozen zorgcluster en de behandelactiviteiten zijn begrensd in tijd en geld. Dit biedt voor zowel de psycholoog als Eefje duidelijkheid. Ook voor zorgverzekeraars komt er meer inzicht in de werkelijke uitgaven doordat zorgaanbieders elke maand kunnen declareren.)(Ook nieuw in het model is dat de behandelaar op vaste momenten zijn behandeling met zijn patiënt evalueert. Voelt Eefje zich al iets beter, boekt ze vooruitgang? En is al duidelijk hoe lang de behandeling van Eefje nog zal duren?)(Het nieuwe model wordt op dit moment uitgebreid in de praktijk getest, ook voor generalistische basis-ggz en forensische zorg. Hier werkt iedereen aan mee. Zo zorgen we er samen voor dat de geestelijke gezondheidszorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft.)(Meer weten? Kijk dan op onze website.)(Beeldtekst: Meer weten? Nieuwmodelggzfz.nl.)