Fit4Surgery

In de gezondheidszorg hebben we
vreemd genoeg geen maat voor gezondheid. Enkel voor ziekte.
Toch merken dokters dat de mate
van gezondheid grote invloed...
...heeft op de uitkomsten van een
behandeling, bijvoorbeeld een operatie.
Daarmee groeit ook de behoefte
om die gezondheid voorafgaand
of tijdens een behandeling te gaan
verbeteren.
Dit leidde tot de oprichting van
Fit for Surgery, een programma
voor patiënten om in een zo goed
mogelijke conditie te komen voor de operatie.
Samen met onder andere de fysiotherapeut,
de diëtist en de psycholoog
volgt de patiënt een pré habilitatie
programma.
Het hele idee berust op hoe fit
vóór de operatie, hoe fitter erna.
En dat levert indrukwekkende resultaten
op: 50 procent reductie
in complicaties, twee dagen korter
in het ziekenhuis, twee maal...
...sneller herstel, verbeterde
kwaliteit van leven en lagere mortaliteit.
Fit for Surgery is een goed voorbeeld
van hoe het verbeteren
van gezondheid tijdens een behandeling
echt nog een groot effect...
...heeft op de uitkomsten van die
behandeling.
In het Radboudumc heeft de raad
van bestuur dit initiatief omarmd
en kunnen we vanaf dit jaar dit
programma opschalen, zodat alle...
...patiënten hier in de toekomst
gebruik van kunnen maken.
Op deze manier heeft het verbeteren
van gezondheid een structurele plek gekregen binnen ons ziekenhuis.