Adviescommissies

Raad van Advies

In de Raad van Advies zitten: dhr. Koen Harms MSc en drs. Marjolein ten Kroode (MCM MIM). De Raad van Advies adviseert de NZa over strategische beleidsthema's en belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen.

Momenteel is er 1 vacature.

Audit adviescommittee

K.E. Engelse, drs. H.J. Dikkers en D. Geurts. Het audit adviescommittee adviseert de NZa over het audit- en risicomanagementbeleid, de interne bedrijfsvoering en de informatiebeveiliging. 

Meer informatie

Voor meer informatie lees ons Reglement Audit Adviescommittee (november 2017) en een Reglement Raad van Advies.