Wetenschap

De gezondheidszorg staat onder grote druk vanwege de toenemende zorgvraag door vergrijzing, technologische – en maatschappelijke ontwikkelingen, in combinatie met tekorten aan zorgprofessionals. Hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit? Hoe realiseren we de transitie naar passende zorg? En hoe verhoudt die verandering zich tot ontwikkelingen in het sociaal domein? Complexe vraagstukken waar de NZa zich mee bezighoudt.

Verbinding met de wetenschap

Voor een antwoord op die vragen zoekt de NZa nadrukkelijk de verbinding met de wetenschap. Met wetenschappelijke inzichten willen we de complexe vraagstukken beter doorgronden, theorie en praktijk verbinden, om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Dat doen we samen met professionals uit de zorg en wetenschap.

Inzetten op onderzoekslijnen

Door wetenschappelijk onderzoek te combineren met samenwerking met de academische wereld, willen we de voorwaarden voor passende zorg van een wetenschappelijk fundament voorzien. Daarvoor zetten we in op onderzoek langs de volgende onderzoekslijnen:

  • Gepast gebruik en passende organisatie
  • Domeinoverstijgende samenwerking
  • Passende contractering
  • Uitkomsten van zorg

Op uiteenlopende plekken binnen de NZa zijn medewerkers actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Naast het uitvoeren van regulier onderzoek, gebeurt dit ook in de vorm van promotieonderzoeken (Phd).

Wetenschapsdag 2023

Onder de titel ‘Evidence based policy in de gezondheidszorg’ vindt op 9 maart 2023 de eerste NZa-wetenschapsdag plaats. Op deze dag ontvangen we diverse wetenschappers en beleidsmakers die werkzaam zijn op verschillende terreinen in de gezondheidszorg. De nadruk ligt deze dag op de interactie tussen wetenschap en beleid voor de zorg. Hoe draagt wetenschap bij aan effectief beleid? Hoe vertaalt zich dit naar de praktijk? Hoe kan wetenschap de overstap helpen maken naar passende zorg?

Contact

Wilt u meer weten over de inzet van de NZa op wetenschappelijk onderzoek? Of wilt u graag met ons hierover van gedachte wisselen? Neem dan contact via wetenschap@nza.nl.