Wetenschap

De gezondheidszorg staat onder grote druk vanwege de toenemende zorgvraag door vergrijzing, technologische – en maatschappelijke ontwikkelingen, in combinatie met tekorten aan zorgprofessionals. Hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit? Hoe realiseren we de transitie naar passende zorg? En hoe verhoudt die verandering zich tot ontwikkelingen in het sociaal domein? Complexe vraagstukken waar de NZa zich mee bezighoudt.

Verbinding met de wetenschap

Voor een antwoord op die vragen zoekt de NZa nadrukkelijk de verbinding met de wetenschap. Met wetenschappelijke inzichten willen we de complexe vraagstukken beter doorgronden, theorie en praktijk verbinden, om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Dat doen we samen met professionals uit de zorg en wetenschap.

Inzetten op onderzoekslijnen

Door wetenschappelijk onderzoek te combineren met samenwerking met de academische wereld, willen we de voorwaarden voor passende zorg van een wetenschappelijk fundament voorzien. Daarvoor zetten we in op onderzoek langs de volgende onderzoekslijnen:

  • Gepast gebruik en passende organisatie
  • Domeinoverstijgende samenwerking
  • Passende contractering
  • Uitkomsten van zorg

Op uiteenlopende plekken binnen de NZa zijn medewerkers actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Naast het uitvoeren van regulier onderzoek, gebeurt dit ook in de vorm van promotieonderzoeken (Phd).

Wetenschapsdag 2023

Onder de titel ‘Evidence based policy in de gezondheidszorg’ gingen op 9 maart 2023 ruim honderd wetenschappers en beleidsmakers met elkaar in gesprek op de eerste NZa wetenschapdag. Hieronder vindt u de video.

OPWEKKENDE MUZIEK

(Een indruk van de start van de NZa Wetenschapsdag: mensen die zich aanmelden bij een balie en deelnemers die rond sta-tafels met elkaar staan te praten.)

Marieke Schuurmans, Chief Healthcare Organisation NZa:
We zijn vandaag bij de NZa Wetenschapsdag. Om precies te zijn: de eerste NZa Wetenschapsdag. De Wetenschapsdag hebben we speciaal georganiseerd om het er niet alleen met elkaar over te hebben...

Misja Mikkers, Chief Economist NZa:
...maar ook in gezamenlijkheid en met partijen hier aanwezig. Met allerlei universiteiten, zorgaanbieders, mensen die ook wetenschappelijk onderzoek doen, om gezamenlijk dat onderzoek op te pakken, om echt passende zorg verder te helpen.

OPWEKKENDE MUZIEK

(Indruk van de dag: deelnemers lopen een zaal binnen, iemand houdt een flyer vast met informatie over de NZa Wetenschapsdag, (voormalig) bestuursvoorzitter Marian Kaljouw en hoogleraar Jan-Kees Helderman samen met deelnemers bij de opening, een kaartje dat hangt bij een deelsessie met meer informatie over de inhoud en de sprekers, een deelsessie in beeld.)

Judith de Jong, Nivel:
In gesprek gaan met collega-wetenschappers is altijd heel erg leuk. Het is ook leuk dat de NZa Wetenschapsdag is georganiseerd. Omdat deze sessie ook een combinatie was van mensen uit andere organisaties en mensen van de NZa. Dat gaf hele leuke discussies vanuit verschillende invalshoeken.

OPWEKKENDE MUZIEK

(Indruk van de dag: deelnemers bij een deelsessie.)

Daan Westra, Universiteit Maastricht:
We hebben het in de sessie over regionale samenwerking gehad over de opgave die er op dit moment voor regio's ligt om samen te zorg te transformeren en om samen passende zorg te organiseren. We hebben daarin vooral gesproken over: Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat kan de wetenschap ook bijdragen in die opgave? En wat is de rol van de NZa in diezelfde opgave?

OPWEKKENDE MUZIEK

(Indruk van de dag: spreker en deelnemers bij een deelsessie.)

Ben Wijnen, Trimbos Instituut:
Ik vind het leuk, heel interessant. We hebben net een workshop gehad waarbij je aan tafel zit met mensen waar ik niet dagelijks mee aan tafel zit. Dan krijg je toch weer andere invalshoeken over bepaalde problematiek.  

Nienke Bleijenberg, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht:
Ik vond het heel erg leuk om in de sessie de verschillende perspectieven te horen op dit onderwerp en welke beweging we moeten maken om naar uitkomstgerichte zorg te gaan.

Dorine van Staalduinen, LUMC:
Ik werk bij het LUMC, universitair ziekenhuis. Mijn promotieonderzoek gaat over uitkomstgerichte zorg en hoe verander je ziekenhuisprocessen? Dus voor mij was het heel interessant om te zien hoe andere mensen daar tegenaan kijken.

OPWEKKENDE MUZIEK

(Indruk van de dag: Marieke Schuurmans en hoogleraar Niek de Wit tijdens hun deelsessie, deelnemers in een zaal.)

Misja Mikkers:
We hebben echt actieve participatie gevraagd en gekregen van iedereen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Er is nu op de achtergrond een netwerkborrel aan de gang waar allerlei mensen nieuw ideeën ook met elkaar bespreken. Voor de NZa is dat ook relatief nieuw, dat we gezamenlijk met partijen onderzoek gaan doen. We gaan niet over partijen, maar gaan samen met partijen dat onderzoek doen. Voor een deel gaan die partijen dat ook onderling doen als ik de borrel zie.

OPWEKKENDE MUZIEK

(Deelnemers staan samen te borrelen. Het logo van de NZa komt in.)
 

Nadruk van de dag lag op de vraag hoe wetenschap kan bijdragen aan effectief beleid voor de zorg.  Hoe vertaalt zich dit naar de praktijk? En hoe kan wetenschap de overstap helpen maken naar passende zorg? In het dagverslag van de wetenschapsdag leest u welke ideeën en denkrichtingen besproken zijn. 

Contact

Wilt u meer weten over de inzet van de NZa op wetenschappelijk onderzoek? Of wilt u graag met ons hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op via wetenschap@nza.nl. Wilt u graag op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor onze NZa-wetenschap mailinglijst.