Welke ondersteuning heeft de NZa georganiseerd?

Wij stellen alles in het werk om aanlevering te vergemakkelijken. Hiervoor bieden wij u verschillende vormen van ondersteuning, zoals informatiebijeenkomsten, een helpdesk en een instructie in tekstvorm.

Het webinar over het kostprijsonderzoek voor vrijgevestigden vindt plaats op 12 juni van 16:30 uur tot 18:00 uur. Ook is er voor vrijgevestigden wekelijks een vragenuur op maandagen van 15:30-16:30 uur. Deelnemers hebben per e-mail een link ontvangen om deel te nemen aan het vragenuur.

Meer informatie hierover is binnenkort beschikbaar op onze pagina Bekostiging van zorg in de ggz en fz.