Wat is het consulttarief voor bloedafname door de huisarts/assistente?

Voor de bloedafname kan er een consult in rekening worden gebracht.

Welk consult in rekening kan worden gebracht, hangt af van de tijdsduur van het consult. Als het consult (bloedprikken) korter dan 5 minuten duurt, kan de prestatie ‘Consult regulier korter dan 5 minuten’ in rekening worden gebracht. De nieuwe prestaties en bijbehorende tarieven voor 2022 zijn:

  • Consult regulier korter dan 5 minuten:                                                  €    5,42
  • Consult regulier vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten:            €  10,83
  • Consult regulier 20 minuten en langer:                                                  €  21,67

Deze informatie is terug te vinden in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (TB/REG-22622-04).