Wat mag de huisarts in rekening brengen bij eerstelijnsverblijf?

De huisarts brengt de door hem geleverde zorg aan patiënten die verblijven in een setting voor eerstelijnsverblijf apart in rekening.

De huisarts declareert conform onze Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024 (TB/REG-24621-02).

Sinds 2017 zijn er specifiek voor eerstelijnsverblijf vier prestaties. Voor het jaar 2023 geldt:

 Prestatie

 Maximumtarief 

Huisartsenzorg overdag bij eerstelijnsverblijf, korter dan 20 minuten

 €  53,36

Huisartsenzorg overdag bij eerstelijnsverblijf, 20 minuten en langer    

 €  92,47

Huisartsenzorg in de avond, nacht of het weekend bij eerstelijnsverblijf, korter dan 20 minuten

 €  91,73

Huisartsenzorg in de avond, nachtof het weekend bij eerstelijnsverblijf, 20 minuten en langer

 €  142,17