Wat mag de huisarts in rekening brengen bij eerstelijnsverblijf?

De huisarts brengt de door hem geleverde zorg aan patiënten die verblijven in een setting voor eerstelijnsverblijf apart in rekening.

De huisarts declareert conform onze Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (TB/REG-19619-03).

Sinds 2017 zijn er specifiek voor eerstelijnsverblijf 4 prestaties. Voor het jaar 2019 geldt:

 Prestatie

 Maximumtarief 

 Huisartsenzorg elv, dag korter dan 20 min

 €  43,55

 Huisartsenzorg elv, dag 20 minuten en langer    

 €  75,46

 Huisartsenzorg elv, anw korter dan 20 min

 €  74,87

 Huisartsenzorg elv, anw 20 minuten en langer

 €  116,03