Wat is de rol van de NZa in het contracteerproces?

De NZa heeft een toezichthoudende rol in het contracteerproces. We stellen regels voor het contracteerproces in de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw (TH/NR-021).

De NZa kan ingrijpen als de zorgverzekeraar zich niet houdt aan de voorwaarden in deze regeling. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

  • De zorgverzekeraar publiceert haar zorginkoopbeleid en procedure van zorginkoop niet voor 1 april;
  • De bereikbaarheid van de zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder is onvoldoende tijdens het zorginkoopproces;
  • De zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder reageert tijdens het zorginkoopproces niet tijdig op vragen;
  • De zorgverzekeraar biedt geen redelijke termijn voor zorgaanbieders om het voorstel te bestuderen.

Naast de regelgeving heeft de NZa in het document Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg uitgeschreven welke stappen zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten doorlopen voor een meer transparant en soepeler contracteerproces. Houden onderhandelende partijen zich niet aan bovenstaande stappen? Dan kunt u een melding indienen via ons meldpunt.

De inhoud van contracten is privaatrechtelijk. De NZa is hierdoor geen partij in individuele contractafspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Wat u kunt doen als u het niet eens wordt over de inhoud van het contract, leest u op de pagina Wat kan ik doen als ik het niet eens wordt over de inhoud van het contract?