Wat is de rol van de NZa in het contracteerproces?

De NZa heeft een toezichthoudende rol in het contracteerproces. We stellen regels voor het contracteerproces in de Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw (TH/NR-011).

De NZa kan ingrijpen als de zorgverzekeraar zich niet houdt aan de voorwaarden in deze regeling. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

  • De zorgverzekeraar publiceert haar zorginkoopbeleid en procedure van zorginkoop niet voor 1 april;
  • De bereikbaarheid van de zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder is onvoldoende tijdens het zorginkoopproces;
  • De zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder reageert tijdens het zorginkoopproces niet tijdig op vragen;
  • De zorgverzekeraar biedt geen redelijke termijn voor zorgaanbieders om het initiĆ«le voorstel te bestuderen.

De inhoud van contracten is privaatrechtelijk. De NZa is hierdoor geen partij in individuele contractafspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.