Wanneer wordt huisartsenzorg vanuit de Wlz bekostigd?

Als een Wlz-cliënt verblijf en behandeling krijgt van een en dezelfde instelling, dan valt de huisartsenzorg onder de Wlz.

Dit is bepaald door Zorginstituut Nederland. Meer informatie hierover vindt u op het Wlz-kompas van het Zorginstituut.

In deze gevallen declareert u de geleverde zorg bij de Wlz-zorginstelling waar de cliënt verblijft. Dit is een uitzonderingssituatie. In alle andere gevallen valt de huisartsenzorg onder de Zvw.