Wanneer start ik een consult acute ggz binnen budget?

U kunt een consult acute ggz declareren zodra wordt voldaan aan de prestatieomschrijving en er sprake is van direct, ononderbroken en zorginhoudelijk contact tussen zorgverlener en (forensische) patiënt of naasten van de patiënt.

De prestaties Acute ggz ter dekking van het budget zijn voor de acute ggz binnen budget gedurende de eerste 3 kalenderdagen. De datum van het eerste consult telt als eerste dag. Bij een eerste consult op een vrijdag is de looptijd van de consulten acute ggz dus tot en met zondag.