Mag zorg aan nabestaanden gedeclareerd worden?

Wij hebben in de Informatiekaart - Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat een toelichting op veel gestelde vragen over palliatieve zorg opgenomen. Punt 3 in de informatiekaart behandelt het onderwerp nazorg aan nabestaanden.