Moet ik voor vaktherapie, geleverd op een verblijfsdag, een behandelconsult registreren?

Nee, om administratieve lasten te verlagen is ervoor gekozen de kosten voor vaktherapie te verwerken in het tarief voor de verblijfsdag. Ook dagbesteding is in dit tarief verwerkt.