Moesten gegevens over zorgvraagtypering aangeleverd worden als mijn cliënt een privacyverklaring had getekend?

Ja, ook bij een getekende privacyverklaring moest u gegevens aanleveren. Deze aanlevering bevatte dan echter geen behandelinhoudelijke informatie. U leverde dan aan dat er sprake is van een actieve privacyverklaring en of u de dynamische of de volledige zorgvraagtypering heeft gebruikt. In het geval van gb-ggz, ging ook het gb-ggz profiel mee. In artikel 4.3 van onze Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - NR/REG-2313a leest u meer over de aanlevering in het geval van privacybezwaren.