Moet er bij elk msrz-subtraject een face-to-face-contact zijn met de revalidatiearts?

Nee, dat hoeft niet. Een subtraject met zorgtype 11 moet wel een face-to-face-contact bevatten tussen de patiënt en beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Bij de vervolg subtrajecten (zorgtype 21) is dit niet noodzakelijk.

In de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1907a) staat in artikel 5 het volgende: 'Een subtraject met ZT11 bevat ten minste één fysiek face-to-face contact tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt'.